Kredyt samochodowy to obecnie najpopularniejszy w Polsce kredy celowy. Jest stosunkowo łatwy do uzyskania, a jego oprocentowanie jest wyjątkowo atrakcyjne. Dzieje się to dzięki temu, że zazwyczaj zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest  nabywane auto. Podstawowymi  formami ochrony swoich interesów, stosowanymi przez  Kredytodawców są:

– przewłaszczenie na zabezpieczenie

– zastaw rejestrowy z wpisem do dowodu rejestracyjnego pojazdu

– depozyt karty pojazdu

– cesja polisy AC na Finansującego.

Ubezpieczenie OC jest u nas obowiązkowe, ale AC nie. W przypadku zastosowania przez Kredytodawcę zwłaszcza jednej z pierwszych dwóch form zabezpieczenia kredytu, w razie dużego uszkodzenia samochodu bądź jego kradzieży ponieślibyśmy wielkie straty finansowe. Z tego względu ubezpieczenie AC jest godne polecenia. Kredytodawcy oferują jednak często spory pakiet usług ubezpieczeniowych za swoim pośrednictwem. Czasem jest to dla nas zbawieniem, a czasem zwyczajnie jeden z warunków uzyskania kredytu samochodowego i kolejnym zabezpieczeniem dla Kredytodawcy.